...

  Оголошення про проведення конкурсу на заміщення посади головного спеціаліста відділу освіти Погребищенської міської ради

  Погребищенська міська рада оголошує конкурс на заміщення посади - головного спеціаліста відділу освіти Погребищенської міської ради на період відпустки без збереження заробітної плати для догляду за дитиною основного працівника:

  До участі в конкурсі допускаються громадяни України, які:

 • мають вищу освіту за галуззю знань освіта/педагогіка не нижче ступеня магістра, спеціаліста;
 • знають вимоги чинного законодавства з питань служби в органах місцевого самоврядування;
 • вільно володіють державною мовою;
 • уміють працювати на комп’ютері в режимі користувача;
 • уміють готувати аналітичні довідки.

  Особи, які відповідають умовам конкурсу і бажають взяти участь у конкурсі подають такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу та її проходження;
 • заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;
 • дві фотокартки розміром 4 х 6 см;
 • копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
 • копію документа, який посвідчує особу;
 • копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);
 • довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).

  Особи, які працюють у Погребищенській міській раді і бажають взяти участь у конкурсі, зазначених документів до заяви не додають.

  Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України “Про запобігання корупції”.

  Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення. Звертатися за адресою: 22200, м. Погребище, вул. Б. Хмельницького, 110.

  Додаткова інформація надається за телефоном 2-14-63.